Servicii Funerare Tarnaveni
Servicii Funerare Tarnaveni

Un membru al familiei este asigurat

In cazul decesului unui membru al familiei pensionarului sau asiguratului, ajutorul de inmormantare este garantat prin legea 263/2010 articolul 121.

In acest caz ajutorul de deces este asigurat de casa teritoriala de pensii sau angajator sau centrul militar sau institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj. HG 257/2011 ART. 110

In intelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:

a) sotul/sotia;

b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial ori cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;

c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

Depunerea dosarului pentru obtinerea ajutorului de deces (ajutorului de inmormantare) la casa teritoriala de pensii sau angajator sau centrul militar sau institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj


Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

Actul de identitate al solicitantului

Cerere pentru obtinerea ajutorului de deces

Certificatul de deces in original (pe verso va fi mentionata achitarea ajutorului de deces)

Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces

- se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notariala pe propria raspundere.

MILITAR

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, art 81: In sistemul pensiilor militare de stat, in afara pensiilor se mai pot acorda, in conditiile prezentei legi, urmatoarele drepturi:

 

Ajutor de deces, conform prevederilor legale, in cazul decesului militarului, politistului sau functionarului public cu statut special, pensionarului militar ori al unui membru al familiei acestuia.

In cazul decesului asiguratului cu grad militar prevazut de legea 263/2010 art. 6 alin. (1) pct. I, II si V, respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este asigurat de centrul militar. Explicatii suplimentare pot fi gasite in normele de aplicare a legii 263/2010, oferite prin HG 257/2011 Depunerea dosarului pentru obtinerea ajutorului de deces (ajutorului de inmormantare) la centrul militar


Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

Actul de identitate al solicitantului

Cerere pentru obtinerea ajutorului de deces

Certificatul de deces in original

Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces

- se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notariala pe propria raspundere

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la centrul militar, in cazul decesului militarului prevazut in Legea pensiilor nr. 263/2010:

– la art. 6 alin. (1) pct. I:

c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

– si la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii.M.

ANGAJAT

In cazul decesului asiguratului prevazut de art. 121 alaturi de art. 6 alin. (1) pct. I, II si V din legea 263/2010 , respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este oferit de angajator. Explicatii suplimentare pot fi gasite in normele de aplicare a legii 263/2010, oferite prin HG 257/2011

 

Daca decedatul avea calitatea de functionar pulic (bugetar, angajat al unei institutii publice) sunt aplicabile dispozitiile legii 188/199 -privind statul functionarului public.

 

Articolul 40

1. In caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat.

2. In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autoritatii sau a institutiei publice in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.


Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

Actul de identitate al solicitantului

Cerere pentru obtinerea ajutorului de deces

Certificatul de deces in original

Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces

- se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notariala pe propria raspundere
 

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut in Legea pensiilor nr. 263/2010: Articolul 129.

Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de:

a) angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

Articolul 6 alin. (1) pct. I: a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;

b) functionarii publici;

c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

- la art. 6 alin. (1) pct. II: persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;

- si la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii.

PENSIONAR

Depunerea dosarului pentru obtinerea ajutorului de deces (ajutorului de inmormantare) la Casa de Pensii - competenta fiind atribuita casei de pensii de la ultimul domiciliu al decedatului.

Documentele necesare obtinerii ajutorului de deces:

Talonul de pensie original al decedatului

Actul de identitate al solicitantului

Cerere tip pentru obtinerea ajutorului de deces

Certificatul de deces in original

Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces

- se va face prin facturile doveditoare sau prin declaratie notariala pe propria raspundere
 

IMPORTANT: In situatia in care decesul survine inainte de data incasarii drepturilor banesti provenite din pensie, familia decedatului va beneficia de suma integrala printr-o adeverinta obtinuta de la Casa de Pensii, competenta pentru acordarea ajutorului de deces, prin depunerea cererii pentru plata sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat.

In cazul decesului pensionarului sau a unui membru al familiei acestuia, ajutorul de inmormantare este garantat prin legea 263/2010 articolul 121, ajutorul de deces este asigurat de casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala. Explicatii suplimentare pot fi gasite in normele de aplicare a legii 263/2010, oferite prin HG 257/2011.

Ajutor de Inmormantare / Deces

Servicii Funerare Tarnaveni

Servicii Funerare Tarnaveni

EDY FUNERAR INTERNATIONAL

Servicii Funerare Sinaia

Site web realizat si administrat de FCR Media On Line SRL - www.rentasite.ro

Servicii Funerare Sinaia

FELD S.R.L. 


CUI: 20950714
Nr. Reg. Com: J26/197/2007

Str. 22 Decembrie 1989 nr. 61, Tarnaveni

Cod Postal 545600, Jud. Mures

Program

Non Stop

Servicii Funerare Sinaia
Servicii Funerare Sinaia
Servicii Funerare Sinaia